Симфони2 Jobeet. 13 дахь өдөр: Хамгаалалт

Апликшнээ хамгаалах Хамгаалалт бол хэн нэгний хандах ёсгүй нөөцрүү хандахаас хэрэглэгчдийгээ урьдчилан сэргийлэх зорилготой 2 алхамт үйл явц юм. Үйл…